START   |    AKTUELLT   |    MÅL / VISION   |    TISKENPROJEKTET   |    STYRELSE   |    BLI MEDLEM   |    SPONSORER   |    LÄNKAR
 
  AKTUELLT

2018-07-22
Rensa Tisken en gång för alla.

Under närmare 1000 år har Faluns stadssjö påverkats av stadens gruvdrift. Många undersökning och tester har gjorts de senaste åren.
Företaget GVT kom med en Rapport under tidigt 2000-tal att en total muddring av Tisken skulle kunna kosta upp mot 300 miljoner.
Efter detta verkade många tycka att det är bättre att låta tungmetallerna som finns djupt ner i bottensedimentet ligga kvar.
Problemet är att Tisken är mycket grund och blir grundare för varje år (för närvarande 1 cm/år).
Under vårfloden 2018 som var mycket kraftig har en ny djupfåra bildats rakt ut från Faluån mot Kopparvallen. Den är upp mot 3 m djup på sina ställen. Tidigare var djupet mellan 30-50 cm.
Med detta höga vattenflöde sköljdes mängder av bottensediment blandat med partiklar och tungmetaller rakt ut i Runn. Många vittnar om att vattenet var brunt från Slussen ända ut mot Hellmansö.
Vid högre vattenflöden som kan bildas vid sk. 50- och 100-årsregn kan detta få enorma miljökonsekvenser på stora vattendrag nedströms. Om Tisken hade ett medeldjup på två meter eller mer skulle dessa risker kraftigt minimeras.
Det finns ny muddringsteknik som är betydligt effektivare, miljövänligare men framför allt billigare än det som tidigare presenterats. Dessutom är chansen stor att i stort sett hela kostnaden kan täckas med statsbidrag.
Det är dags att rensa upp efter oss och skapa en bättre framtid för våra barn.

Se vår film på på facebook.
https://www.facebook.com/TiskensVanner/videos/1764612013634962/

/Roberth Klarqvist

« Tillbaka
  AKTUELLT

2018-07-22
Rensa Tisken en gång för alla....
Under närmare 1000 år har Faluns stadssjö påverkats av stadens gruvdrift. Många undersökning och tester har gjorts de senaste åren. Företaget GVT kom med en Rapport under tidigt 2000-tal att en tota...
Läs mer »

2018-07-19
NY STYRELSE...
Vi hade ett mycket givande möte 18 juli 2018 i Falu Båtklubbs nya klubbstuga. Nya styrelsen kan du se under rubriken STYRELSE Mer intressant information kommer inom kort!...
Läs mer »

2018-06-21
Årsmöte...
Hej alla Tiskens Vänner, Tyvärr har vår verksamhet under 2017 legat i dvala. Ett flertal av styrelsemedlemmarna har på grund av olika skäl inte haft tillräcklig energi att fortsätta. Men nu har d...
Läs mer »

 
 
Tiskens Vänförening