START   |    AKTUELLT   |    MÅL / VISION   |    TISKENPROJEKTET   |    STYRELSE   |    BLI MEDLEM   |    SPONSORER   |    LÄNKAR
 
  AKTUELLT

2017-04-18
Årsmöte den 27:e april 2017 klockan 18.00

Ordförande i Tiskens Vänförening
VÄLKOMMNA TILL ÅRSMÖTE i TISKENS VÄNFÖRENING

Torsdagen den 27:e april 2017 klockan 18.00 håller Tiskens Vänförening sitt
årsmöte i Café Rekommenderas på biblioteket i Falun.

1.Mötets öppnande.
2.Godkännande av dagordning.
3.Val av ordförande för årsmötet.
4.Val av sekreterare för årsmötet.
5.Val av två justeringsmän.
6.Frågan om stämman utlysts i behörig tid.
7.Fastställande av röstlängd.
8.Styrelsens verksamhetsberättelse och fastställning av balansräkning.
9.Revisorns berättelse.
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.Val av ordförande till styrelsen.
12.Val av ledamöter till styrelsen.
13.Val av revisor och ersättare.
14.Val av ledamöter till valberedningen.
15.Ersättning till styrelseledamöter.
16.Fastställande av medlemsavgifter.
17.Behandling av inkomna motioner.
18.Mötet avslutas.

Kaffe och smörgås serveras

Frågor och idéer är alltid välkomna till föreningen:

Mail: Tisken@tele2.se

Ordf. Erik Lind 070-5851210
Vice ordf. Christina Schedwin 070-7164499

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ÖNSKAR TISKENS VÄNFÖRENING

/Årsmöte

« Tillbaka
  AKTUELLT

2018-07-22
Rensa Tisken en gång för alla....
Under närmare 1000 år har Faluns stadssjö påverkats av stadens gruvdrift. Många undersökning och tester har gjorts de senaste åren. Företaget GVT kom med en Rapport under tidigt 2000-tal att en tota...
Läs mer »

2018-07-19
NY STYRELSE...
Vi hade ett mycket givande möte 18 juli 2018 i Falu Båtklubbs nya klubbstuga. Nya styrelsen kan du se under rubriken STYRELSE Mer intressant information kommer inom kort!...
Läs mer »

2018-06-21
Årsmöte...
Hej alla Tiskens Vänner, Tyvärr har vår verksamhet under 2017 legat i dvala. Ett flertal av styrelsemedlemmarna har på grund av olika skäl inte haft tillräcklig energi att fortsätta. Men nu har d...
Läs mer »

 
 
Tiskens Vänförening