START   |    AKTUELLT   |    MÅL / VISION   |    TISKENPROJEKTET   |    STYRELSE   |    BLI MEDLEM   |    SPONSORER   |    LÄNKAR
 
  MÅL

Föreningens mål är att verka för en skyndsam restaurering av sjön Tisken till en öppen sjö med möjlighet för båttrafik till centrala Falun.

Sitt ändamål vill Tiskens Vänförening fullgöra bl a genom:
  • Att samla opinion och skapa engagemang för ändamålet.
  • Att samla in pengar för att påskynda och underlätta förundersökningar och utredningar.
  • Att verka för en slutlig finansiering för fullgörande av ändamålet.
VISION

  AKTUELLT

2018-07-22
Rensa Tisken en gång för alla....
Under närmare 1000 år har Faluns stadssjö påverkats av stadens gruvdrift. Många undersökning och tester har gjorts de senaste åren. Företaget GVT kom med en Rapport under tidigt 2000-tal att en tota...
Läs mer »

2018-07-19
NY STYRELSE...
Vi hade ett mycket givande möte 18 juli 2018 i Falu Båtklubbs nya klubbstuga. Nya styrelsen kan du se under rubriken STYRELSE Mer intressant information kommer inom kort!...
Läs mer »

2018-06-21
Årsmöte...
Hej alla Tiskens Vänner, Tyvärr har vår verksamhet under 2017 legat i dvala. Ett flertal av styrelsemedlemmarna har på grund av olika skäl inte haft tillräcklig energi att fortsätta. Men nu har d...
Läs mer »

 
 
Tiskens Vänförening